Menu
Your Cart

Застраховка Злополука - Туризъм в България

Застраховка „Туризъм в България" е предназначена за български граждани и чужденци на възраст между 3 месеца и 85 навършени години, на които им предстои пътуване на територията на Република България и осигурява застрахователна защита при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) по време на туризъм и дейности на открито или любителско упражняване на спортни или екстремни дейности. Вижте повече тук:https://www.euroins.bg/tourism-in-bulgaria-1144.html