WHAT IS WORK AND TRAVEL USA ???

 

 

Какво представлява програмата?

 

                              Work and Travel USA е програма за международен културен обмен, разработена от Държавния Департамент на CAЩ през 1961 г. Тя дава шанс на студенти редовно обучение да прекарат лятната си ваканция в САЩ, работейки легално в сферата на туризма и обслужването, увеселителни паркове и др. От американска страна програмата се администрира от спонсориращи организации, които се грижат за студентите по време на престоя им в САЩ. Всеки участник получава виза J1, която му дава право на легална работа в САЩ за 4 месеца, а заедно с това и възможност да спести пари, да направи презокеанско пътешествие, да подобри английския си език и да се сдобие с приятели от цял свят. Всяка година над 10 000 студента от България участват и пътуват по програма Work and Travel USA.

                              Продължителността на програмата е 4 месеца работен период и 1 месец туристически престой за пътуване в границите на САЩ, като най-късната дата за връщане в България е 1-ви октомври.

 

Време за провеждане на програмата:

 

                      Датите на пристигане в САЩ са от 1 май до 20 юни. Конкретна дата на пристигане - всеки участник си избира сам.
               
  Срок на работната оферта - варира от 2.5 до 4-ри месеца. + Всеки участник може да пътешества в рамките на 1 месец след приключване на работния период, но трябва да напусне САЩ не по-късно от 1-ви октомври.

 

В програмата може да участва всеки студент, който е:

                     редовно обучение в България или чужбина (бакалавър или магистър)
                     на възраст между 18 и 28 години
                  
   владее говорим английски поне на средно ниво

 

За правата на участника в САЩ:

 

                              Получаване на допълнителна информация:

                     •  След подписване на бланката за Job Offer (Premium Placement), трябва да се свържеш с работодателя по e-mail или телефон и да го информираш, че си съгласен да работиш за него.
                  
•  Проучете, какво е нужно да вземете със себе си! Неща като одеяла, възглавници, кърпи и чаршафи обикновено не се предоставят в квартирите.
                    
•  Планирайте своето пътуване и уточнете как е най-удобно и бързо да стигнете до месторабота!

 

                              Извънредна работа (overtime):

                  •  Всеки щат и всеки работодател самостоятелно определя политиката си относно извънредната работа.
                
•  В някои случаи ти се полага заплащане над уговоренoто, ако си работил повече от 40 часа седмично в една и съща фирма (overtime). Обикновено увеличението е 50% от основното, но всеки работодател се придържа към собствена политика относно заплащането на извънредната работа.

 

                              Минимална заплата:

                  Съгласно акта за справедливи стандарти на заплащане на труда, минималната заплата в САЩ е 5,15$ на час или 2,13$ на час за тези, които получават бакшиш.

 

                              Равни възможности:

              •  Законът забранява дискриминация по расови, религиозни, полови признаци, по цвят на кожата, за физическа или умствена непълноценност и установява процедури, гарантиращи равни възможности.

                 •  Работодателят няма право да те дискриминира при наемане на работа, при уволнeния, при заплащане на труда, да дава преимущество при организиране на тренинги и при общуването.
                
•  Законът забранява дискриминация при заплащане на труда, когато се извършва еднаква работа в една и съща фирма, към хора от различен пол и възраст.
                  
•  Ако мислиш , че те дискриминират или правото ти на труд е нарушено, позвъни на Комисията за равни трудови възможности ( Equal Employment Opportunity Commission) на телефон 1-800-669-4000 ( безплатно в САЩ)!

 

                              Проверка за наркотици:

                  •  Работодателят има право да изиска да преминеш тест за наркотици.
                  
•  Всеки работодател използва различни методи за проверка на работниците си.
               
•  Тестът може да се направи еднократно, при започване на работа, както и да се прави периодично - по време на целия работен период.

 

Особености на работата в Америка

 

                              Главни правила:

                   Работи в екип!
                  
 Не закъснявай!
                  
 Обличай се подходящо!
              
 Дръж се като американците! Те се здрависват и никога не се целуват по бузите. Старай се да не изглеждаш безразличен! Американците обичат импулсивността и излишното спокойствие може да бъде отчетено като недружелюбност.
              
 Спазвай обещанията си! Всеки работодател има определени очаквания, когато наема работници. Тoй управлява бизнеса си, част от който се явяваш и ти, след като приемеш работата. С приемането на работната позиция, поемаш и определени задължения, които трябва да изпълняваш. Помни, че щом си се съгласил да работиш за определен период от време е добре да спазиш поетотия ангажимент!.

 

                              Заплата и платежни чекове:

                  Ще ти се плаща всяка седмица или два пъти в месеца. От всеки чек ще ти се удържат законните данъци, които се връщат след прибирането ти от САЩ. При получаване на чековете внимателно следи дали не е допусната някаква грешка и своевременно се обаждай на работодателя!

 

                              Проблеми на работното място:

                  Ако възникнат проблеми с колегите или началството, постарай се да ги решиш в рамките на добрия тон! При новия работник може да възникне проблем, сходен с такъв, какъвто е имал друг колега, но вече е решен. Не се притеснявай да помолиш за помощ и съвет!

                              Приключване на работа:

                  Когато срокът на работната оферта наближава, не забравяй да предупредиш работодателя 2 седмици преди последния работен ден! Това ти гарантира получаването на последните чекове навреме.

 

                              Преди да напуснем работа:

                   Помоли за последния чек!
                  
 Ако си дал депозит за квартира, не забравяйте да си го вземеш!
                  
 Пази данните на работодателя, в случай че възникнат някакви проблеми!
             
 За да могат да ти се върнат данъците, напомни на работодателя , че ще ти е нужна W2 Form! Обикновено тя влиза в комплекта документи, които попълвате при започване на работа.

 

                              Уволнение:

                  Може да бъдеш уволнен, ако компанията е недоволна от работата ти. В повечето случаи уволняват поради неспособност за работа в колектив или заради дисциплинарни прояви (закъснения, неизпълнение на задълженията, спане на работното място). Ако си нарушил правилата, ще ти бъдат направени няколко предупреждения. Ако нарушенията се повторят пак, те уволняват.