Стажове

INTERNSHIPS / CAREER TRAINING - USA
Internship USA и Career Training USA са програми, които дават възможност на млади специалисти да придобият практически умения в избраната професионална сфера. Тези две уникални програми дават възможност и на специалисти в конкретна област да придобият международен професионален опит.

И двете програми са администрирани от Държавния департамент на САЩ като програми за образователно културен обмен.

Между Internship USA и Career Training USA има минимална разликата. При Internship USA целта е да придобиете практически опит по изучаваната специалност. Целта при Career Training USA е да повишите своята професионална квалификация чрез структуриран стаж. При Internship продължителността е до 12 месеца, а при Career е до 18 месеца. Повече информация за програмите и процеса можете да получите в нашите офиси.

Няма добавени продукти в тази категория.