WHAT IS WORK AND TRAVEL EUROPE ???

 

Младежки и Студентски програми в Европа


                   WATA предлага “Intern Program” за Европа (Норвегия, Холандия, Германия, Англия, Ирландия). Работодателите в Европа предлагат дългосрочни и краткосрочни програми за своите кандидати. Минимум времетраене на договора е 3 месеца. След това Ви се предлага договор за дългосрочен план . Дори по време на вашия „пробен“ 3 месечен период работодателя ви заплаща нормална заплата. В повечето оферти се предлага място за живеене, осигурено от вашия работодател. Той Ви осигурява и транспорт, ако няма публичен такъв.

                  Видовете работа са най-често работа в складове(warehouse worker), на поточна линия, работа във фабрики (за шоколад, месо, риба и др.), печатници и техните складове, кухни в хотели или ресторанти (изискват дългогодишен опит), шофьори на камиони/ мотокари в заводи.

                  Заплащането стартира с минималната ставка на час за съответната държава, като има тенденция за повишение след постигане на добри резултати по време на работния процес.Най-често плащането става с превод в лична банкова сметка, за откриването на която работодателя съдейства при пристигането Ви там. Заплата се получава или в края на всяка седмица, или 2 пъти в месеца, в зависимост как е упоменато в трудовия договор.