Студентски кредити и финансиране

 

                

                 1.WATA Later

           Ако нямаш достатъчно финанси, ние ще ти помогнем! С нас можеш да си               платиш програмата след като се върнеш от твоя Work and Travel сезон - в края на        Септември 2017.

          Единствените изисквания са:                                                                                                                  - да си български гражданин                                                                                       - да не си студент последна година на обучение                                                           - да си до 23 години към датата на заминаване                                                             - да не си участвал преди това в Work and Travel                                                          - да владееш английски език на много добро ниво                                                          (определя се с безплатен тест в офисите ни)

 
 

               

                 1. Work and Travel кредит от Societe Generale Expresbank

          www.sgeb.bg - 0800 18 888
        

 

 

               2. Work and Travel кредит от Bank Allianz

          www.allianz.bg - 0800 13 014