Записване и Документи

 

При записването трябва да представиш следните документи:

 

 

          • CV (автобиография) на английски език с 3-4 снимки

          • копие на лична карта

          • уверение от университета, доказващо, че си редовен студент

          • депозит, който е част от програмата

 

 


 

При подписване на работната оферта:

 

           копие на международен паспорт

           доплащане на програмата

 

 


 

 

При издаден DS - 2019 (работно разрешение) е оригинал:

 

 

           международен паспорт

           снимка 5х5 (1 хартиена и 1 дигитална)

           уверение от университета, доказващо, че си редовен студент

           студентска книжка

            платена консулска такса